Produkter utilgjengelige

Produkter fra denne butikken er for øyeblikket utilgjengelige i dette landet. Handle i andre butikker ved å bruke Glopal-tjenester.
Handle i andre butikker nå

Betingelser og vilkår

Effektiv: 1. november 2015

Takk for at du besøker MojoMotoSport.com ("MojoMotoSport"). Alle nettsteder, inkludert mobilapplikasjoner, omtales i disse merknadene som "Sites", og MojoMotoSport omtales som "vi" eller "oss". Sluttbrukere som deg selv blir referert til som «deg».

Ved å besøke nettsidene våre godtar du disse vilkårene for bruk av nettstedet, våre retningslinjer for personvern og våre retningslinjer for opphavsrett. Du samtykker i at vår levering av nettstedene og tilknyttede tjenester ikke ville være mulig på de samme vilkårene uten din samtykke til disse vilkårene og retningslinjene. Vennligst les dem nøye.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK AV NETTSTEDET

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

VED Å REGISTRERE DEG FOR EN KONTO OG GI OSS E-POSTADRESSEN DIN, SAMTYKKER DU UTTRYKKELIG TIL Å MOTTA E-POST FRA OSS OG VÅRE PARTNERE. DU KAN VELGE BORT Å MOTTA DISSE E-POSTENE NÅR SOM HELST VED Å FØLGE INSTRUKSJONENE I VÅR Personvernerklæring. Du godtar videre at kommunikasjon mellom oss kan gjøres elektronisk og anses å være skriftlig kommunikasjon. Vi kan sende deg kommunikasjon fra oss elektronisk, enten via e-post, ved å legge ut meldinger på nettstedet eller på andre elektroniske måter. Du samtykker i å ikke sende personlig informasjon (som definert i Personvernerklæring ), for eksempel adresser eller kredittkortinformasjon, via e-post.

HYPERKONKLER

Noen av lenkene vi gjør tilgjengelig for deg på sidene vil omdirigere deg til å forlate nettstedet(e). Vi kan ikke garantere at hyperlenkene som er angitt på vår(e) side(r) vil være nøyaktige på noen måte. Du godtar og erkjenner at tredjepartsnettstedene som du får tilgang til via disse hyperlenkene er utviklet og vedlikeholdt av person(er) eller enheter som vi ikke har kontroll over, og at vi ikke kan og ikke overvåker disse tredjepartsnettstedene. Du godtar at vi ikke påtar oss noe ansvar for innholdet på noen nettsider som det refereres til via hyperkoblinger eller på annen måte, og garanterer ikke innholdet på disse nettsidene på noen måte eller i respekt. Du erkjenner at tilgjengeliggjøring av hyperkoblinger til offentlig tilgjengelige nettsider og nyhetsgrupper er juridisk tillatt og i samsvar med de vanlige, vanlige forventningene til Internett-brukere. Disse koblingene er kun gitt for din bekvemmelighet, og deres inkludering utgjør eller antyder ikke vår godkjenning eller godkjenning av disse nettstedene eller deres innhold.

ÅNDSVERK

Alt innhold som er inkludert på sidene, inkludert tekst, grafikk, logoer, bilder, lydklipp, datasamlinger, programvare, så vel som kompileringen av nettstedets innhold, er vår eiendom eller til våre leverandører, og beskyttet av USA og internasjonalt lover om opphavsrett.

Vår grafikk, logoer, sideoverskrifter, knappeikoner, skript og tjenestenavn er varemerker eller varemerker for oss i USA og/eller andre land. Du samtykker i å ikke bruke disse varemerkene og klærne på noen måte som er forbudt ved lov eller forbudt av oss, inkludert, men ikke begrenset til, noen måte som kan føre til forvirring blant kunder eller for å nedsette eller diskreditere oss. Det kan være andre varemerker vi ikke eier som vises på sidene. Disse varemerkene er eiendommen til deres respektive eiere, som kanskje er tilknyttet oss eller ikke.

Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert av oss, vennligst kontakt vår juridiske avdeling på:

MojoMotoSport.com
Attn: Juridisk Avdeling
1380 Øst Ave. Suite 124/176
Chico, CA 95926
kundeservice(at)mojomotosport.com.

LISENS OG NETTSTEDTILGANG

Vi gir deg en begrenset lisens til å bruke sidene kun til personlig og ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke kopiere eller reprodusere sidene, eller deler av dem, uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke. I tillegg gir vi deg en begrenset, tilbakekallelig og ikke-eksklusiv rett til å opprette en hyperkobling til noen av nettstedene, så lenge lenken ikke fremstiller oss på en villedende, nedsettende, falsk eller på annen måte støtende måte.

KONTOEN DIN

Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoen din og passordet ditt og for å begrense tilgangen til datamaskinen din, og du godtar å akseptere ansvar for alle aktiviteter som skjer under kontoen eller passordet ditt. Vi forbeholder oss retten til å nekte tjenesten, avslutte kontoer, fjerne eller redigere innhold eller kansellere bestillinger etter eget skjønn. Hvis du er under 18 år, kan du ikke bruke eller få tilgang til sidene uten involvering av en forelder eller verge over 18 år.

SIKKERHET

Internett, som er et åpent nettverk, er ikke sikkert. Hvis du velger å sende oss elektronisk kommunikasjon via sidene (enten ved hjelp av e-post eller postet meldinger på sidene), erkjenner du den iboende risikoen for et slikt åpent nettverk. Du godtar at vi ikke garanterer, og kan ikke, garantere at slik kommunikasjon ikke vil bli fanget opp eller endret, eller at de vil nå den tiltenkte mottakeren trygt. Men når vi ber om at du gir oss personlig informasjon (som definert i vår Personvernerklæring ), inkludert kredittkortinformasjon, for å fullføre en transaksjon eller undersøkelse, eller delta i en konkurranse, bruker vi kommersielt rimelige sikkerhetstiltak som oppfyller bransjestandarder for å beskytte denne informasjonen. Kredittkortinformasjon skal kun gis gjennom vår utsjekkingsprosedyre som bruker krypteringsteknologier for å gi sikre online-transaksjoner.

DINE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER MED HENSYN TIL INNHOLD OG MATERIALE SENDT INN AV DEG

Du kan sende inn kommentarer, anmeldelser, innlegg, tilbakemeldinger, spørsmål, svar, notater, meldinger, bilder, video, lyd, materialer, ideer, forslag eller annen kommunikasjon en bruker sender inn ("brukerinnhold") på visse deler av nettstedene, og sende inn annet innhold eller informasjon til oss. Brukerinnhold er ikke privat eller proprietært. Du godtar at som en betingelse for å tillate deg å sende brukerinnhold til oss, gir du oss, våre tilknyttede selskaper og eventuelle underlisenshavere en ikke-eksklusiv, ugjenkallelig, royaltyfri, verdensomspennende, fullstendig underlisensierbar, evigvarende rett og lisens til bruk, kopiere, modifisere, vise, arkivere, lagre, distribuere, reprodusere og lage avledede verk basert på slikt brukerinnhold, i enhver form, media, programvare eller teknologi av noe slag som nå eksisterer eller utvikles i fremtiden.

Ved å sende inn brukerinnhold, representerer og garanterer du at (a) du er dens eneste forfatter, at det stammer fra deg og ikke ble kopiert helt eller delvis fra noe annet verk, og/eller at du eier eller på annen måte kontrollerer alt det intellektuelle eiendomsrett til det; (b) om nødvendig har du innhentet alle tillatelser knyttet til det, inkludert, men ikke begrenset til, tillatelser knyttet til åndsverk, rettigheter til publisitet og/eller rettigheter til personvern; (c) det ikke inneholder hatefulle ytringer eller banning, er ikke injurierende, uanstendig, skadelig for tredjeparter, ellers støtende (som bestemt av oss), eller i strid med denne avtalen; (d) at du ikke er mindreårig og har juridisk rett og kapasitet til å inngå og overholde disse vilkårene; og (e) den er ikke sammensatt av og inneholder ikke programvarevirus, politiske kampanjemeldinger, kommersielle oppfordringer, kjedebrev, masseutsendelser eller noen form for spam. Du godtar å bruke din egen e-postadresse for å sende inn alt brukerinnhold. DITT INNLEGG AV BRUKERINNHOLD UTGJØR EN AVTALE SOM DU VIL FORSVARE, SKADEHOLDE OG HOLDE OSS USKADELIG FOR ALLE KRAV SOM FØLGER AV BRUKERINNHOLD DU LEVERER.

Du godtar at hvis du bryter noen av disse representasjonene og garantiene, har vi rett, når som helst, uten varsel og uten å begrense noen og alle andre rettigheter vi måtte ha i lov eller egenkapital, til å (a) nekte å tillate deg å sende inn ytterligere brukerinnhold; (b) fjerne og slette brukerinnholdet ditt; (c) tilbakekalle registreringen din og retten til å sende inn brukerinnhold; og (d) bruke alle teknologiske, juridiske, operasjonelle eller andre tilgjengelige midler for å håndheve vilkårene i denne avtalen, inkludert, uten begrensning, blokkering av spesifikke IP-adresser eller deaktivering av registreringen din, tilgang ved å bruke din e-postadresse, ditt brukernavn og ditt passord.

I henhold til disse vilkårene og våre Personvernerklæring , gir din innsending av brukerinnhold oss ​​tillatelse, i forbindelse med vår bruk av brukerinnhold, til å bruke ditt navn, alias og all annen informasjon (oppgitt av deg) for attribusjonsformål, og til å dele denne informasjonen med våre tilknyttede selskaper og på andre Nettsteder. Du gir oss også rett til å bruke materiale, informasjon, ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker som finnes i slikt brukerinnhold. Vi er ikke ansvarlige for likheten mellom innholdet eller programmeringene våre i media med brukerinnhold som er sendt inn av deg. Alle rettigheter gitt i denne delen gis uten behov for kompensasjon til deg i noen form. Brukerinnhold gjenspeiler ikke våre synspunkter, og vi representerer eller garanterer ikke sannheten, nøyaktigheten, fullstendigheten, aktualiteten eller påliteligheten til noe brukerinnhold, og vi støtter eller støtter ikke noen meninger som uttrykkes i brukerinnhold.

Du erkjenner at vi ikke regelmessig gjennomgår postet brukerinnhold. Du godtar at vi har rett (men ikke plikt) til å overvåke og redigere eller fjerne enhver aktivitet eller brukerinnhold, og at vi ikke under noen omstendigheter skal ta ansvar eller påta oss ansvar for brukerinnhold som er lagt ut av deg eller en tredjepart.

VI STØTTER IKKE, ER IKKE ANSVARLIGE FOR BRUKERINNHOLD, OG FRASKRIVER OSS SPESIFIKT ETHVERT ANSVAR ELLER FORPLIKTELSE OVERFOR NOEN PERSON ELLER ENHET (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, PERSONER SOM KAN BRUKE ELLER STOLE PÅ BRUKERINNHOLD) FOR TAP, SKADE (ENTEN FAKTISK, FØLGESKADER). , STRAFFENDE ELLER PÅ ANNEN MÅTE), SKADE, KRAV, ANSVAR ELLER ANNEN ÅRSAK AV ETHVERT SLAG ELLER KARAKTER BASERT PÅ ELLER ET RESULTAT AV BRUKERINNHOLD LEVERT GJENNOM NETTSTEDENE.

RISIKO FOR TAP, UTENLANDSKE FORSENDELSER, RETURER, REFUSJONER OG EIENDOMSRETT

Du erkjenner og godtar at alle varer kjøpt fra oss er laget i henhold til en forsendelseskontrakt. Dette betyr at risikoen for tap og eiendomsretten for slike varer overgår til deg ved vår levering til transportøren. Hvis du ber om at vi sender en vare til et land utenfor USA (en "utenlandsk forsendelse"), erkjenner og godtar du at disse forsendelsene kan være underlagt skatter, tollavgifter og avgifter som pålegges av destinasjonslandet ("Importavgifter" ). MOTTAKEREN AV FORSENDELSEN ER IMPORTØREN AV RECORD I DESTINASJONSLANDET OG ER ANSVARLIG FOR ALLE IMPORTAVGIFT.

Vi tar ikke eierskap til returnerte varer før varen ankommer vårt leveringssenter. Etter vårt skjønn kan en refusjon utstedes uten å kreve retur. I denne situasjonen tar vi ikke eiendomsretten til den refunderte varen. For mer informasjon om våre returer og refusjoner, se vår Returpolicy.

PRISER, PRODUKTBESKRIVELSER OG FORHANDLERE

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at prisen på hver vare som er oppført for salg er nøyaktig, og at produktene er nøyaktig beskrevet. Imidlertid kan et lite antall varer til tider være feilpriset på grunn av administrative eller andre feil. I tilfelle av en prisfeil, godtar du at vi ikke skal ha noen forpliktelse til å oppfylle bestillingen, og vil, etter eget skjønn, enten kontakte deg for å avgjøre om du ønsker å fortsette med bestillingen til riktig pris, eller kansellere bestillingen din og varsle deg om slik kansellering. Vi garanterer ikke at produktbeskrivelser eller priser er nøyaktige eller feilfrie. Hvis et produkt som tilbys av oss ikke er som beskrevet, er ditt eneste rettsmiddel å returnere det i ubrukt stand. I tillegg, hvis vi bestemmer, etter eget skjønn, at du er en forhandler eller kommersiell enhet, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen din.

PRESSEMELDINGER

Alle pressemeldinger og annet reklamemateriell er kun oppdatert på den opprinnelige datoen, med mindre annet er oppgitt. Disse materialene var, så vidt vi vet, tidsriktige og nøyaktige når de ble utstedt. Du bør imidlertid ikke stole på den fortsatte nøyaktigheten til slikt materiale utover utstedelsesdatoen.

FRASKRIVELSE AV GARANTIER OG ANSVARSBEGRENSNING

I DEN FULLE UTSTREKNING DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOV, FRASKRIVER VI OSS (MOJOMOTOSPORT.COM OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER) ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. VI GARANTERER IKKE AT NETTSTEDENE; INFORMASJON, INNHOLD, MATERIALER, PRODUKTER (INKLUDERT PROGRAMVARE, MOBILAPPLIKASJONER OG TILKNYTTEDE NETTSTEDER), ELLER TJENESTER INKLUDERT PÅ ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJORT TILGJENGELIG FOR DEG GJENNOM SIDENE; VÅRE SERVERE; ELLER ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON SENDT FRA OSS ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DU GODTAR AT VI IKKE VIL VÆRE ANSVARLIGE FOR SKADER AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR FRA BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET ELLER FRA INFORMASJON, INNHOLD, MATERIALER, PRODUKTER (INKLUDERT PROGRAMVARE) ELLER TJENESTER INKLUDERT PÅ ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJORT TILGJENGELIG FOR DEG GJENNOM DETTE NETTSTEDET, INKLUDERT , MEN IKKE BEGRENSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, STRAFFE- OG FØLGESKADER, MED MINDRE ANNET ER SPESIFISERT SKRIFTLIG.

NETTSTEDENE OG ALL INFORMASJON, INNHOLD, MATERIALER, PRODUKTER (INKLUDERT PROGRAMVARE, MOBILAPPLIKASJONER OG TILKNYTTEDE NETTSTEDER) OG TJENESTER SOM ER INKLUDERT PÅ ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJORT TILGJENGELIG FOR DEG GJENNOM SIDENE, LEVERES AV OSS PÅ "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG" GRUNNLAG, MED MINDRE ANNET ER SKRIFTLIG SPESIFISERT. VI GIR INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, MED HENSYN TIL DRIFTEN AV DETTE NETTSTEDET ELLER INFORMASJONEN, INNHOLDET, MATERIALENE, PRODUKTENE (INKLUDERT PROGRAMVARE, MOBILAPPLIKASJONER OG TILKNYTTEDE NETTSTEDER) ELLER TJENESTER SOM ER INKLUDERT PÅ ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJORT TILGJENGELIG FOR DEG GJENNOM SIDENE, MED MINDRE ANNET ER SPESIFISERT SKRIFTLIG. DU SAMTYKKER UTTRYKKELIG I AT DIN BRUK AV SIDENE ER PÅ EGEN RISIKO.

ENKELTE STATLIGE LOVER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV VISSE SKADER. HVIS DISSE LOVENE GJELDER FOR DEG, KAN DET HENDE AT NOEN ELLER ALLE DE OVENNEVNTE ANSVARSFRASKRIVELSENE, EKSKLUDERINGENE ELLER BEGRENSNINGENE IKKE GJELDER FOR DEG, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER.

KRAV MOT OSS SOM SKAL LØSES VED VOLDGIFT / FRASKRIVELSE AV KRAV OG JURYFORHANDLING

Hvis du har et krav mot oss, godtar du at det skal løses ved bindende voldgift. Uten din samtykke til bindende voldgift, ville vi ikke være i stand til å tilby våre produkter og tjenester til deg på samme vilkår. Din samtykke til bindende voldgift betyr at du gir fra deg retten til å saksøke oss for en domstol, bortsett fra at du kan fremme et krav i småkravsdomstolen hvis kravet ditt kvalifiserer til å bli behandlet der. Enhver voldgift vil bli utført og styrt av Utah Arbitration Act. Du samtykker også i å ikke reise et gruppesøksmål mot oss, og vi fraskriver oss alle rettigheter til en juryrettssak i enhver tvist. Ovennevnte utelukker ikke noen part fra å reise søksmål til en slik rettferdig lettelse, hvis det er den eneste tilgjengelige passende lettelse under omstendighetene.

GJELDENDE LOV

Vi har rett til å modifisere, endre eller slette enhver policy som er lagt ut på sidene når som helst eller av hvilken som helst grunn. Hvis en domstol anser en policy eller bestemmelse som ugyldig eller uhåndhevbar, skal de gjenværende bestemmelsene og retningslinjene forbli gyldige og håndhevbare.

VÅR ADRESSE

MojoMotoSport.com
Attn: Juridisk Avdeling
1380 Øst Ave. Suite 124/176
Chico, CA 95926
kundeservice(at)mojomotosport.com.

PERSONVERN

VÅR FORPLIKTELSE TIL PERSONVERN

Personvernet ditt er viktig for oss. For å bedre beskytte personvernet ditt gir vi denne kunngjøringen som forklarer vår online informasjonspraksis og valgene du kan ta om måten vi samler inn og bruker informasjonen din på. Din bruk av nettstedet utgjør en avtale om denne informasjonspraksisen. For å gjøre denne policyen enkel å finne, gjør vi den tilgjengelig på hjemmesiden vår og på alle steder der personlig identifiserbar informasjon kan bli bedt om. I denne policyen er "Personlig informasjon" definert som data og fakta om deg som vi samler inn. Personlig informasjon inkluderer ikke din IP-adresse.

Informasjonen vi samler inn

Denne policyen gjelder for all informasjon som samles inn av eller sendes til oss på et nettsted. I enkelte områder av et nettsted kan du bestille produkter, komme med forespørsler, sende inn produktanmeldelser og registrere deg for å motta materiale eller kommunikasjon fra oss. Typen personlig informasjon som samles inn på disse sidene er:

 • Navn
 • Adresse
 • Epostadresse
 • Telefonnummer
 • Kreditt-/debetkortinformasjon
 • Transaksjonsinformasjon

På enkelte nettsteder kan du sende inn informasjon om andre personer. Hvis du for eksempel bestiller en gave på nett og vil ha den sendt direkte til mottakeren, må du oppgi mottakerens adresse. I denne omstendigheten er typene personopplysninger som samles inn:

 • Navn
 • Adresse
 • Epostadresse
 • Telefonnummer

Måten vi bruker din personlige informasjon

Personlig informasjon oppbevares vanligvis for vår bruk for å hjelpe deg med dine nåværende eller fremtidige kjøp eller for å analysere salgstrender. Vi verken selger, leier ut eller gir din "personlige informasjon" til tredjeparter, bortsett fra som beskrevet nedenfor.

Vår bruk av personlig informasjon: Vi bruker personlig informasjon som du oppgir når du legger inn en bestilling, primært for å fullføre den bestillingen. Personopplysninger fra bestillingsskjemaet brukes til å sende bestillinger, informasjon om selskapet vårt og reklamemateriell fra noen av våre partnere til deg. Personopplysninger brukes også for å komme i kontakt med deg når det er nødvendig. Du kan velge bort å motta fremtidige utsendelser ved å følge instruksjonene i disse utsendelsene.

Vi bruker noen ganger nettbaserte undersøkelser som ber deg frivillig sende inn din personlige informasjon som vanligvis inkluderer kontaktinformasjon (vanligvis din e-postadresse) og demografisk informasjon (som postnummer, alder eller inntektsnivå). Hvis du velger å sende inn denne personlige informasjonen, bruker vi den til å sende deg reklamemateriell.

Vi kjører med jevne mellomrom konkurranser på nettstedene der vi ber deg frivillig sende inn utvalgt personlig informasjon som kontaktinformasjon (vanligvis din e-postadresse) og demografisk informasjon (som postnummer, alder eller inntektsnivå). Hvis du velger å sende inn denne personlige informasjonen, bruker vi den til å sende deg vårt reklamemateriell og til tider sende det til noen av våre partnere. Din personlige informasjon brukes også til å kontakte deg når det er nødvendig (dvs. hvis du vinner en konkurranse).

Demografiske data og profildata samles også inn på nettstedet. Vi bruker denne informasjonen til å skreddersy opplevelsen din på nettstedet, vise deg innhold som vi tror du kan være interessert i, og vise innholdet i henhold til dine preferanser.

På noen av nettstedene har du lov til å sende inn brukerinnhold. Våre retningslinjer med hensyn til brukerinnhold er detaljerte her.

Vår deling av personlig informasjon med tredjeparter:

 • Vi kan gi personopplysninger til tilknyttede selskaper eller andre pålitelige virksomheter eller personer med det formål å behandle den på våre vegne. Vi krever at disse partene godtar å behandle din personlige informasjon basert på våre instruksjoner og i samsvar med både denne personvernerklæringen og andre passende konfidensialitets- og sikkerhetstiltak. Disse tredjepartene kan bare bruke din personlige informasjon i den grad det er nødvendig for å utføre tjenestene deres på våre vegne.
 • Vi kan gi personlig informasjon til tredjeparter eller markedsførere for deres markedsføringsformål. Vi gir aldri hele kredittkort- eller debetkortnumrene til noen av disse tredjepartene eller markedsførerne, men kan gi de fire siste sifrene i disse numrene til en tredjepart eller markedsfører for å hjelpe disse tredjepartene eller markedsførerne med å skille enkeltpersoner fra hverandre.
 • Vi kan kjøpe eller selge datterselskaper eller forretningsenheter. Generelt, i disse transaksjonene, er kundeinformasjon (inkludert personlig informasjon) en overført eiendel. Denne informasjonen vil forbli underlagt den da eksisterende personvernerklæringen inntil eller med mindre du gir samtykke til enhver oppdatert bruk av din personlige informasjon.
 • Vi kan dele personlig informasjon i den grad det kreves av juridisk prosess eller håndhevbar myndighetsforespørsel.
 • Vi kan dele personlig informasjon med tredjeparter for å oppdage, forhindre eller på annen måte håndtere svindel, sikkerhet eller tekniske problemer. Disse tredjepartene kan plassere og lese informasjonskapsler i nettleserne dine, eller de kan bruke web beacons eller lignende teknologier for å samle inn informasjon i forbindelse med Google Trusted Merchant Program.

Informasjonskapsler og ip-adresser

Vi samler også inn, bruker og tjener penger på IP-adresser. En IP-adresse er en konvensjon av Internett-protokollen som identifiserer din "virtuelle" adresse på internett. Den er ikke personlig for deg og identifiserer ikke noen av dine personlige opplysninger. Alle enheter koblet til et nettverk har en IP-adresse som tillater kommunikasjon til og fra enheten. Hvis du kobler til Internett fra datamaskinen, har du en IP-adresse som ser omtrent slik ut: 209.17.654.152. På enklest mulig måte inneholder IP-adressen din ingen data som identifiserer deg individuelt. Det er bare en logisk adresse som lar deg koble til andre og andre for å finne datamaskinen din. Vi bruker en IP-adresse for en rekke bruksområder som oppsummert i denne policyen, for eksempel for å diagnostisere problemer med serveren vår og administrere nettstedet vårt. Vi bruker også IP-adresser for å identifisere deg og handlekurven din, og for å samle bred demografisk informasjon.

Nettstedet bruker informasjonskapsler (små biter av data vi lagrer i en lengre periode på datamaskinen, mobiltelefonen eller annen enhet) for å holde oversikt over handlekurven din. Vi bruker informasjonskapsler til andre formål som for å tilpasse nettstedet for deg. Du kan avvise informasjonskapsler og fortsatt bruke nettstedet; det vil imidlertid deaktivere nettstedets evne til å gjenkjenne handlekurven din, kontoen din og eventuelle personaliseringstiltak.

I tillegg til utlevering av personlig informasjon til tredjeparter som beskrevet ovenfor, kan vi tjene penger på eller på annen måte gi anonyme IP-adresser til andre tredjeparter. For eksempel ansetter vi noen ganger andre selskaper og enkeltpersoner for å utføre funksjoner på våre vegne, for eksempel å være vert for nettstedet vårt; gi markedsføringshjelp, søkeresultater og lenker, eller retarget annonsering; og/eller analysere data. Disse tredjepartene har kun tilgang til IP-adresser og har ikke tilgang til din personlige informasjon. Som beskrevet ovenfor kan vi imidlertid avsløre personlig informasjon til tredjeparter under visse begrensede omstendigheter.

SPORING PÅ NETT

Vi jobber hardt for å gi deg en personlig opplevelse. Vi endrer eller endrer ikke opplevelsen din, eller reagerer på annen måte på "DNT" eller "ikke spor"-signaler eller andre mekanismer mottatt fra datamaskinen eller mobilenheten din. Mens du er på nettstedet, kan andre tredjeparter samle inn din personlige informasjon som beskrevet ovenfor.

EKSTERNE LINKER

Denne siden inneholder lenker til andre nettsteder. Denne policyen gjelder kun for våre sider. Vi utøver ikke kontroll over personvernpraksisen eller innholdet til noen av de eksterne lenkene på nettstedet. Disse eksterne lenkene kan plassere sine egne informasjonskapsler eller andre filer på datamaskinen din, samle inn data eller be om personlig informasjon fra deg, og er underlagt deres respektive personvernregler og juridiske merknader.

Vår forpliktelse til datasikkerhet

For å forhindre uautorisert tilgang, opprettholde datanøyaktighet og sikre riktig bruk av informasjon, har vi innført passende fysiske, elektroniske og ledelsesmessige prosedyrer for å beskytte og sikre informasjonen vi samler inn online. For eksempel jobber vi for å beskytte sikkerheten til din personlige informasjon når den overføres ved å bruke Secure Sockets Layer (SSL) programvare, som krypterer informasjon en bruker legger inn.

Vi viser kun de fem siste sifrene i kredittkortnumrene dine når du bekrefter en bestilling. Selvfølgelig overfører vi hele kredittkortnummeret til det aktuelle kredittkortselskapet under bestillingsbehandling, ved å bruke kommersielt rimelige sikkerhetstiltak.

Det er viktig for deg å beskytte deg mot uautorisert tilgang til passordet og datamaskinen. Du bør være sikker på å logge av etter å ha brukt en delt datamaskin.

Du har også muligheten til å få tilgang til nettstedet fra din mobile eller trådløse enhet. Når du bruker en mobil enhet eller et trådløst nettverk, avhengig av operatørens eller nettverksadministratorens retningslinjer (som vi ikke har kontroll over), kan operatøren eller nettverksadministratoren ha tilgang til din personlige informasjon. For informasjon om din operatør eller nettverksadministrators behandling av personlig informasjon, bør du konsultere operatøren eller nettverksadministratorens personvernregler.

Vår forpliktelse til barns personvern

Det er spesielt viktig å beskytte privatlivet til de aller minste. Av den grunn samler eller vedlikeholder vi ikke informasjon fra de vi faktisk vet er under 13 år, og ingen side er strukturert for å tiltrekke seg noen under 13 år.

Velge bort kommunikasjon fra oss

Det er en avmeldingslenke i hver e-post vi sender. Du kan fjernes umiddelbart fra listen vår ved å klikke på den.

Velge bort å la vår markedsføringspartner levere annonser skreddersydd til dine nettpreferanser og bruksmønstre

Hvis du velger IKKE å la våre markedsføringspartnere levere annonser skreddersydd til deres nettpreferanser og bruksmønstre, kan du velge bort denne bruken av deres personlige opplysninger ved å besøke Network Advertising Initiative Opt-out Tool som ligger på: http://www. networkadvertising.org/managing/opt_out.asp og velge bort målrettede annonser levert av ulike markedsførere.

Velge bort deling av informasjon med tredjepartspartnere for markedsføringsformål

Hvis du foretrekker at vi ikke deler din personlige informasjon med andre markedsførere, send oss ​​en e-post med emnelinjen "velge bort" til info@backcountry.com.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan endre eller erstatte denne personvernerklæringen når som helst. Hvis vi gjør vesentlige endringer, vil vi gi nåværende kunder og registrerte brukere en revidert melding som beskriver vår nye praksis eller en lenke til den nye personvernreglene. Stilistiske endringer vil bli publisert via kunngjøring på sidene.

COPYRIGHT POLITIK

 

Vi forbyr brudd på opphavsrett fra brukere av nettstedene våre, og vil fjerne eller deaktivere tilgang til ethvert brukerinnhold som krenker opphavsrett, hvis vi blir varslet på riktig måte eller på annen måte fastslår at innsendingen er eller kan være krenkende. Uten å begrense noen andre rettigheter som vi måtte ha, forbeholder vi oss retten til å fjerne eller deaktivere tilgang til påstått krenkende brukerinnhold uten varsel.

Enhver opphavsrettseier eller dens autoriserte agent som mener at brukerinnhold krenker en slik eiers opphavsrett, kan sende melding til oss i henhold til Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), se 17 USC § 512. Varslingen må inneholde følgende: (1 ) en fysisk eller elektronisk signatur fra opphavsrettseieren eller dennes autoriserte agent, (2) en identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede verket som angivelig er krenket, (3) identifikasjon av innholdet som hevdes å være krenkende eller gjenstand for krenkende aktivitet, og informasjon med rimelighet tilstrekkelig til at vi kan finne innholdet, (4) kontaktinformasjon for opphavsrettseieren eller dennes autoriserte agent, inkludert adresse, telefonnummer og (hvis tilgjengelig) en e-postadresse, (5) en uttalelse fra opphavsrettseieren eller dennes autoriserte agent at han/hun har en god tro på at innholdet ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dens autoriserte agent eller loven, og (6) en erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig og under straff for mened, at personen som sender inn meldingen er autorisert til å handle av eieren av den eneretten som angivelig er krenket. Hvis vi mottar et riktig varsel, vil vi fjerne eller deaktivere tilgang til brukerinnholdet (eller angivelig krenkende del av det) som kreves av DMCA "safe harbor"-bestemmelsen, 17 USC § 512(c).

Hvis innsendingen din av brukerinnhold eller deler av det blir fjernet, eller tilgangen til det er deaktivert, og du mener at du har autorisasjon fra opphavsrettseieren eller dennes utpekte agent til å sende inn eller mener at innsendingen din på annen måte ikke er krenkende , kan du sende inn en DMCA-innsigelse til oss. Innsigelsen må inneholde følgende: (1) din fysiske eller elektroniske signatur, (2) informasjon som er tilstrekkelig til å identifisere innholdet i innsendingen som er fjernet eller som tilgangen ble deaktivert til og stedet der den var lokalisert, (3) en erklæring av din tro på at innholdet ble fjernet, eller tilgang til det ble deaktivert ved en feiltakelse, (4) ditt navn, adresse, telefonnummer og (hvis tilgjengelig) e-postadresse, (5) en erklæring om at du samtykker til jurisdiksjon i staten Utah, USA med hensyn til tvisten, og (6) en erklæring om at du vil akseptere forkynnelse fra personen som varslet oss om den påståtte krenkelsen. Hvis vi mottar en skikkelig motmelding, vil vi ha rett til å sende en kopi av den til den klagende parten, og vi kan gjenopprette eller gjenaktivere tilgang til innsendingen hvis den klagende parten ikke angir sak innen fjorten (14) dager. Vi er imidlertid ikke i stand til å avgjøre slike tvister.

Vi kan avslutte din tilgang til nettstedet(e) uten varsel hvis vi, under passende omstendigheter, fastslår at du er en gjentatt krenker.

DMCA-varsler og motmeldinger skal sendes til vår utpekte agent for å motta slike meldinger, som er vår juridiske avdeling på:

MojoMotoSport.com
Attn: Juridisk Avdeling
1380 Øst Ave. Suite 124/176
Chico, CA 95926
kundeservice(at)mojomotosport.com.